Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Zálohovanie servera a dát

Tento produkt zahrňuje v sebe hardvérové aj softvérové riešenie pre zálohovanie dát a činnosti serverov, u ktorých výpadok nie je prípustný vzhľadom na ich úlohy. Toto zálohovanie je vhodné najmä pre tie spoločnosti, u ktorých výpadok chodu IT služieb nie je v žiadnom prípade prípustný ani na krátky okamih, alebo kde prípadná strata údajov by mala katastrofálny dopad na činnosť spoločnosti.

Toto riešenie je postavené na operačnom systéme Linux - v zapojení minimálne na dvoch serveroch (cluster), ktorých činnosť je synchronizovaná a vzájomne dopĺňaná. V prípade výpadku jednej zo serverov, zvyšné servre preberajú všetky pridelené úlohy (aj zálohovanie) a zebezpečujú kontinuálny chod IT systémov bez nepriaznivých dôsledkov na chod spoločnosti.

Toto riešenie odporúčame najmä pre spoločnosti, pre ktoré niekoľko hodinový možný výpadok IT technológií by mohol spôsobiť vyššie škody ako sú výdavky za zavedenie takéhoto systému. (ušlí zisk spoločnosti, strata klientov spôsobená disfunkčnosťou IT systémov, výdavky spojené s obnovou databázy a pod.