Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Web stránka na kľúč

Môžme Vám zabezpečiť aj firemné webové stránky na kľúč - statickú alebo dynamickú stránku. V spolupráci s grafickým štúdion navrhneme profesionálny dizajn podľa účelu využitia webovej stránky. Po odsúhlasení dizajnu zo strany klienta, xhtml kóder naskriptuje webovú stránku na plne validnú stránku v xhtml 1.0 script zdrojovom kóde.

Ak ide o statickú stránku, naplní sa pracovný layout požadovanými informáciami. Stránku otestuje nezávislý technik "kontrolór kvality" a ak je stránka v poriadku (plne xhtml validná), môže sa zverejniť na príslušnej doméne.

Ak ide o dynamickú stránku, pracovný layout sa použije v zmysle špecifikácie na doplnenie informácii, ktoré sa majú na stránke zverejniť. PHP programátori vyvinú kompletnú funkcionalitu, ktorá bude využívaná na prevádzku stránky. Po nasadení všetkých požadovaných funkcií, bude stránka pridelená kontrolórovi kvality, ktorý spíše všetky nájdené nedostatky a vráti programátorom na odstránenie. Po prejdení všetkých testov sa stránka postúpi klientovi a môže sa na zverejnenej doméne pre klienta odovzdať.