Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Vývoj realitných systémov

 

Na vlastnom frameworku, zvanom Tictum (z latin. múdry) bol navrhnutý a v praxi aplikovaný sofistikovaný informačný systém pre realitné kancelárie. Systém bol prvýkrát aplikovaný pred 5 rokmi a je priebežne rozširovaný o ďalšie doplňujúce funkcie.

Realitný systém momentálne zahŕňa tieto základné moduly:

  • Administrácia realít
  • Adminstrácia zákazníkov
  • Realitné články
  • Generovanie faktúr
  • Evidancia výdavkov
  • Redakčný systém (CMS)
  • Obchodné prípady
  • Administrácia SEO

Administrácia realít

Administrácia realít je vlastne evidencia všetkých nehnuteľností pre vlastné účely, ktoré ,môžu byť zverejnené alebo skryté na webovej prezentácii pre klientov realitnej kancelárie. Je tu možnosť upravenia si číselníkov na regióny pôsobenia realitnej kancelárie a typov nehnuteľností, s ktorými sa daná RK zaoberá.

- modul je povinný

Administrácia zákazníkov

Administrácia zákazníkov slúži ako už sám názov napovedá na evidenciu vlastných zákazníkov a vlastníkov nehnuteľností, ktorých realitná kancelária má v ponuke. Je zavedený prísny systém právomocí vlastným zamestnancom ale je možnosť prideliť práva a prístupy aj klientom RK.

- modul je povinný

Realitné články

Zvyšuje atraktivitu danej webovej prezentácie. Týmto modulom si poverená osoba môže kedykoľvek vytvoriť vlastné články na webovej prezentácií a to hlavne bez znalosti zdrojového kódu a programovacieho jazyka a získať si zákazníka nejakou zaujímavou informáciou, ktorú si sám ľahko uverejní.

- modul je voliteľný

Generovanie faktúr

Systém dokáže generovať faktúry (Zálohové, Klasické) alebo dobropisy na klientov, ktorí sú zaevidovaný v databáze. Výstup je v pdf formáte a navrhuje sa na mieru požiadavkam klienta. Prehľadné evidencia a dostuponosť v elektronickej forme zvyšuje operatívnosť vedenia realitnej kancelárie.

- modul je voliteľný

Evidencia výdavkov

Evidencia výdavkov a účtovných položiek slúži ako vhodný nástroj na získanie predbežnej informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Pri uchovávaní informácii o výdavkoch v elektronickej forme je možné získať dôležité štatistické výstupy podľa vlastných kritérii.

- modul je voliteľný

Redakčný systém (CMS)

Redakčný systém (CMS - skratka od content management system) slúži na editáciu statických textov v jednotlivých častiach webovej prezentácie. Hlavne ide o statické texty, ktoré poskytujú klientov informácie o realitnej kancelárie. Výhodou tohto modulu je možnosť kedykoľvek upraviť obsah stránky bez zásahu technika.

- modul je voliteľný

Obchodné prípady

Evidencia uzavretých obchodných prípadov realitnej kancelárie s klientmi RK. Veľmi účinný nástroj pre väčšie realitné kancelárie. Uchováva informáciu o zložených zálohach, o termínoch, o stave obchodného prípadu a pod. Zahrňuje v sebe aj automatické generovanie faktúr k obchodnému prípadu na 1 kliknutie. Získavajú sa z danej evidencie presné grafické výstupy o ziskoch spoločnosti a o sprostredkovaných obchodných prípadoch jednotlivých maklérov za určité obdobie. Štatistické výstupy za určité obdobia je možné zobraziť aj do tabuľky. Celý systém prirodzene počíta aj s viacerými pobočkami realitnej kancelárie.

- modul je voliteľný

Administrácia SEO

Na vyvinuté riešenie formou webovej aplikácie je možné nasadiť modul, pomocou ktorého si užívateľ sám môže meniť META TITLE, META DESCRIPTION  a KEYWORDS internetovej prezentácie. Môže si vlastnou činnosťou vytvoriť semantickú optimalizáciu. Takáto optimalizácia má vysoký význam pre rôzne vyhľadávače ako je napr. Google, Yahoo a pod.

- modul je voliteľný

SEO a SEM optimalizácie

v prípade ak si klient želá vykonať SEO a SEM optimalizáciu na svojej stránke, naša spoločnosť mu to môže zabezpečiť. Pre viacej čítaj IT riešenia / SEO a SEM.

- modul je voliteľný