Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Virálny marketing

Cieľom každej reklamnej kampane je osloviť čo najšírší okruh osôb a podľa možnosti vyvolať očakávaný efekt. Pod očakávaným efektom rozumieme dosiahnutie lepšieho dojmu z propagovanej značky, vyššiu predajnosť produktu, príp. väčší počet objednávok na propagovanú službu.

Na reklamné kampane môžte využívať viaceré prostriedky. Napr. veľkoplošné plochy, tlač, letáky, CPC internetové kampane, banerové kampane, atď.

Virálnemu marketingu sa hovorí ako kampani, ktorú keď spustíte, tak sa relatívne ľahko šíri medzi ľuďmi bez nutnosti investovania ďalších vysokých nákladov.

Na sociálnych sieťach sa k zverejnenému príspevku priraďuje tzv. koeficient virality, ktorý vypovedá o určitej atraktivite daného príspevku. Vyšší koeficient virality potvrdzuje, že daný príspevok je dostatočne atraktívny a obľubený pre väčšiu skupinu ľudí a radi daný príspevok zdieľajú aj ďalej. Facebook napr. stránky s vysokým Edgerankom, ktorý zohľadňuje aj počet interakcií a viralitu príspevkov, uprednostňuje pred ostatnými stránkami pri vyhľadávaní podľa kľúčových slov.

Cieľom každého marketéra je navrhnúť takú kampaň, ktorá sa podľa možnosti čo najľahšie šíri sama bez ďalších finančným vstupov objednávateľa kampane a vyvolať tzv. domino efekt.

Úloha to nie je jednoduchá, ale v prípade úspechu prinesie zaslúžené ovocie.

Čím lepšie slogany navrhnete, lepšie témy vyberiete, alebo lepšie technické prostriedky použijete, tým ľahšie virálny efekt dosiahnuť môžete.

Virálny marketing

Za lepšie technické prostriedky možno považovať aj video prezentácie. Niektoré z našich prezentácii nájdete aj tu: