Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Tictum

Našim cieľom bolo nájsť vhodné riešenie pre správu a administráciu vnútrofiremnej hierarchie, zabezpečenie vysokej efektivity práce jednotlivých celkov, oddelení. Dbali sme na zvýšenie dynamickosti, rýchlosti reagovať spoločnosti na jednotlivé podnety, ktoré prináša pobyt na trhu. Nezabudli sme ani na štatistické výstupy, ktoré posilňujú riadiacie pozície a zabezpečujú im vyššiu a rýchlejšiu informovanosť na základe požadovaných výstupov, vďaka ktorým môžu relatívne v krátkom čase usmerniť chod svojej spoločnosti.

Na základe týchto kritérií sme vyvinuli systém nazvaný Tictum. Tento systém spĺňa všetky predpoklady, ktoré sa od informačného systému očakávajú. Skladá sa z jednotlivých základných modulov:

moduly
administration
menu
modules
users
system languages
system cls
countries
states
cities
news
articles
asset
projects
tarrifs
activities
attendance
scheduler
customers
invoices
banks
bank accounts
exchange rates
statistics
WYSIWYG editor
estates
moto


Jednotlivé moduly tvoria spoločne ucelený produkt, ktorý spĺňa naše požiadavky. Posledné dva moduly estates a moto boli vyvinuté na základe objednávky od našich klientov. Pre vnútrofiremnú implementáciu nie sú nevyhnutné, pokiaľ sa náhodou spoločnosť nezaoberá touto problematikou, preto je ich možné modulačne vypnúť. Celý systém je postavený na vlastnom vyvinutom jadre, ktorý bol navrhnutý skúsenými senior programátormi, ktorí sa spolupodielali pri tvorbe na systémoch pre rôzne medzinárodné inštitúcie.

Vývojový jazyk bol použitý PHP (Hypertext Preprocessor), ktorý je veľmi vhodným vývojovým nástrojom pri tvorbe webových aplikácií. Systém je napojený na databázu MySQL, ale je navrhnutý objektovo orientovane, tak že nie je problém implementovať ho aj na databázy MsSQL, Oracle alebo PostgreSQL. Produkt Tictum je vlastne intranetová webová aplikácia.