Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Support

K systému Tictum sa poskytuje support prvý rok užívania zdarma. V supporte prvý rok je predplatených 10h/mesačne užívateľského poradenstva vzťahujúce sa výlučne na náš produkt Tictum. V prípade záujmu má možnosť si klient doobjednať vyšší počet hodín supportu vopred dohodnutú čiastku mesačne. V prípade, ak klient si neobjedná vyšší počet hodín a okolnosti ukážu, že je pre neho nutné služby supportu využiť, naša spoločnosť klienta neodmietne, ale poskytne mu tieto služby za honorár, ktorý bol dohodnutý v zmluve o supporte pri prekročení limitu.

Support zahrňuje v sebe len užívateľské poradenstvo vzťahujúce sa výlučne na aplikáciu. Support nezahŕňa opravu alebo úpravu aplikácie, prípadne zapracovanie akýchkoľvek zmien alebo doplnkov do aplikácie. Opravu prípadných vyskytnutých chýb v aplikácii dostáva klient automaticky bezplatne na základe 2 ročnej záruky k produktu, ktorú poskytujeme.

Prípadné zmeny do aplikácie, ktoré by mohli byť požadované zo strany klienta už po nábehu je možné riešiť a výška poplatkov závisí od jednotlivých konkrétnych požiadaviek, od časovej náročnosti, od počtu potrebných nasadených programátorov.

Komunikácia medzi klientom a našim zodpovedným pracovníkom prebieha v elektronickej forme, prípadne ak si to situácia vyžiada môže byť i telefonicky alebo osobnou návštevou. Na elektronickú komunikáciu máme zhotovené rozhranie cez internet, do ktorého dostane klient unikátny prístup a má možnosť ohlasovať svoje nejasnosti, problémy, prípadne i chyby aplikácie. Doba reakcie na jednotlivé podnety závisí od zmluvných podmienok, ktoré si obe strany dohodli pri kúpe produktu