Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Správa siete

Tento produkt zahrňuje v sebe zabezpečenie kompletného softvérového vybavenia pre klienta - firmu.

Ponúkané inštalovené softvérové produkty sú:
inštalácia operačného systému Windows, Unix alebo Linux (štandardne Ubuntu) - na požiadanie sa dá dodať i iná distribúcia, ktorú by klient preferoval.
nakonfigurovanie OS a pridelenie právomocí zamestnancom podľa požiadaviek na oblasť svojej činnosti.
nakonfigurovanie vnútrofiremnej siete (intranet), nakonfigurovanie servera (smtp, pop, internet, firewall, ssh, samba, apache, php, mysql,..) v závislosti od konkrétnych požiadaviek klienta.
prispôsobenie kancelárskych balíkov na jednotlivé PC zostavy na základe potrieb zamestnancov.
inštalácia iných softwarových produktov nevyhnutných pre činnosť svojich zamestnancov.

Ďalšie služby spojené so správou siete:
nepretržitý support pre prípad technického výpadku z niektorých technológií spomenutých v predchádzajúcom odstavci.
dohľad nad chodom vnútrofiremnej siete, aktualizácia bezpečnostných prvkov na serveri pre prípad .
update nových verzií operačných systémov a kancelárskych balíkov.


Správa PC zostavy zahrňuje pravidelnú údržbu i opravy v prípade vyskytnutých porúch na dodanom softwarey. Support zahrňuje možnosti ďalších dodatočných zásahov do systémov, ktoré môžu byť požadované zo strany klienta. Napr. doinštalovanie nových utilít, ďalšiu podporu pre iné technológie a pod