Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Sociálne siete

Sociálne siete sú čím ďalej, tým efektívnejšie aj na marketingové účely pri propagácii svojich záujmov fyzických alebo právnických osôb. 

Veľmi populárne sociálne siete ako facebook, twitter, linkedin, ale aj mnoho ďalších nám otvárajú možnosti ako lepšie si upevniť vzťahy s priateľmi, klientmi, obchodnými partnermi a pod.

Kto tvrdí, že sociálne siete mu nič nedajú, buď ešte nepocítil výhody plynúce z využitia aj tejto formy marketingového nástroja, alebo nevie čo hovorí.

Možnosti sú prakticky neobmedzené a prínos vo forme vyšších výnosov je pri dobre nastavených nástrojoch vysoko pravdepodobný.

Môžte si pozrieť sociálnu sieť na facebooku pre našu realitnú kanceláriu.

Sociálne siete

Facebook a fan page prezentácia

Veľmi častým spôsobom prezentovania určitej spoločnosti je vyhotovenie tzv. fan page stránky na facebooku. Táto stránka má hlavne za účelom prezentovať spoločnosť (nejakú firmu, alebo združenie ľudí), prezentovať ich názory, produkty, ich činnosti. Ľudia, ktorí danou stránkou sympatizujú, môžu dať "like" a tým vyjadriť svoje sympatie.

Výhodou takejto fan page stránky je, že vlastník stránky je schopný jedným príspevkom osloviť väčšiu skupinu svojich sympatizantov (napr. svojim produktom, myšlienkou, a pod.) a ak ich príspevok osloví, oni môžu šíriť jeho príspevok ďalším priateľom. Ideálnym stavom je takto vytvoriť nástroj na virálny marketing, vysoko obľúbený pre verejnosť. K virálnemu marketingu sa budeme venovať v ďalšom článku.

Twitter a iné sociálne siete

Vo svete k veľmi obľúbeným sociálnym sieťam patrí aj Twitter. Na Slovensku ešte nie je tak rozšírený, ale aj tak má zmysel sa venovať aj tejto sieti. Twitter vie poskytnúť množstvo užitočných pomôcok a nástrojv ako prezentovať spoločnosť na sociálnych sieťach rýchlo a efektívne. Okrem toho má aj iné výhody, ktoré zatiaľ neprezradíme. :)

Youtube a video prezentácie

Prezentácie formou krátkych video záznamov začínajú byť mimoriadne žiadané od návštevníkov sociálnych sietí.

Vedieť prezentovať svoj produkt obrazom aj zvukom zároveň, je veľmi pohodlné pre príjemcu danej prezentácie. Na tento účel sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj napr. youtube, vimeo, alebo aj iné sociálne siete.

Výhody sociálnych sietí

Sociálne siete majú viacero výhod. Ja sa pokúsim v skratke poukázať aspoň na niektoré z nich:

I. vysoká rýchlosť oslovenia svojej cieľovej skupiny

II. možnosť dosiahnutia virálneho marketingu

III. pri dobre nastavených podmienkach, možnosť vytvorenia reklamnej kampane za nižšie náklady

IV. dlhodobo udržiavaný vzťah so svojou skupinou