Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia (z ang. Search Engine Optimization) je vykonanie súboru operácii alebo techník na zlepšenie pozície vo vyhladávačoch pre zvolené kľúčové slová. Dané SEO zahrňujú aj tieto techniky ako sú napr. linkbuilding, linkbaiting, virálny marketing, sémantická optimalizácia, crossitelinking, copywriting. Niektoré techniky sa pre optimalizáciu odporúčajú, sú to tzv. White hat SEO a niektoré zakazujú a to tzv. Black hat SEO.

V rámci optimalizácie je možné vykonať úpravy na webovej stránke, ktorej pozícia sa má vo vyhľadávači vylepšiť. Ale kvôli vyššej efektivity je nutné vykonať aj kroky mimo webovej stránky, ktoré zlepšia rating domény, danej stránky. Sledujú sa rôzne hodnotiace tzv. ranky, ktoré vypovedajú o určitých vlastnostiach danej stránky (pagerank, trustrank, alexa rank, atď.)

SEO optimalizácia

Etická a neetická optimalizácia

Niektoré spôsoby optimalizácie vyhľadávače neobľubujú a môžu spôsobiť viacej škody ako úžitku. Aj preto treba veľmi dôkladne zvážiť, v akom rozsahu zvoliť optimalizáciu, aby sme si vlastnou neodbornosťou už doterajšie získané pozície vo vyhľadávači nepohoršili. Za neetické optimalizácie sa považujú napr. spamdexovanie, alebo napr. tzv. black hat  techniky. Dané stránky po aplikácii takýchto techník google potrestá banom a môže znížiť priradený Pagerank. Google, ale aj všeobecne ostatné vyhľadávače sa snažia o získanie najviac relevantných výstupov pri hľadaný informácii prostredníctvom použitých kľúčových slov a prirodzene nekalé spôsoby získavania lepších pozícii, môže spôsobiť vyradenie zo zoznamu nájdených stránok.

V akom rozsahu je vhodná SEO optimalizácia ?

Naša spoločnosť nemá záujem riešiť klientom tzv. základné (basic) optimalizácie. (inak povedané - vykonanie len z niektorých techník). Zastávame názor, že ak niekto má záujem sa pustiť do optimalizácie a má už predstavu na aké kľúčové slovné spojenia by sa rád dostal v google, yahoo, bing,.. napr. na 1. záložku. - je nevyhnutné spraviť všetky možné white hat SEO optimalizácie, alebo sa do optimalizácie ani nepúšťať. Dokým sa nedocieli požadovaný výsledok.

Niektoré tzv. basic optimilázie Vám upravia sémantiku, alebo Vám nakúpia backlinky, ale v skutočnosti Vás to môže dostať v niektorých prípadoch len na 5.-10. záložku. Kam už užívateľ vyhľadávača sa často ani nedostane.

Niektoré Black hat SEO optimalizácie Vás môžu krátkodobo dostať na veľmi dobré pozície vo vyhľadávači, ale po zistení, že sa použili nekalé spôsoby, Vás môže vyhľadávač až vyradiť zo zoznamu svojich stránok. Čo je prirodzene pre vlastníka stránky nežiadúce.

Často efekt zo SEO optimalizácie sa prejaví až po 6 mesiacoch optimalizácie. Napr. google je veľmi sofistikovaný a opatrný pri odporúčaní novej stránky. Dáva si načas a i keď by ste ihneď spustili novú doménu s perfektne vyľadenou optimalizáciou, treba počítať s určitým časovým sklzom, kým sa optimalizácia prejaví. Vyhľadávače priebežne skenujú Vašu stránku a ak sa javí, že je obsah stránky relevantný na kľúčové slovo, že nehrozia vírusy, spamy, nevhodné obsahy a pod., tak Vás posunie na lepšie pozície.

Keď sa kompletná optimalizácia vykoná a dosiahnu sa požadované umiestnenia vo vyhľadávačoch, je vhodné z času na čas aj sledovať zmeny na pozíciach a prípadne vykonať dodatočné techniky na udržanie pozície. Vyhľadávače priebežne algoritmus uprednostňovania webových stránok menia a stránka v prípade straty svojej pozície by sa mala upraviť novým podmienkam, aby si pozíciu získala späť.

Podmienky na poskytnutie SEO optimalizácie

SEO optimalizácia sa rieši na mieru podľa požiadaviek klienta, podľa aktuálneho stavu webovej stránky klienta a pozícii vo vyhľadávačoch. Zohľadňuje sa aj počet požadovaných kľúčových slovných spojení, ktoré by klient rád dostal na 1. záložku vo vyhľadávači, ďalej od veľkosti webovej stránky, od optimalizácie vykonanej konkurenčnými stránkami, ktoré sa nachádzajú pred stránkou nášhou klienta.

Garantujeme klientovi dosiahnutie 1. záložky vo vybratom vyhľadávači na dohodnuté kľúčové slovné spojenia. Vačšinou sa podarí dostať do TOP 5 pozícii na dlhodobé obdobie (prirodzene nie Adwords reklamnou kampaňou - čiže už ďalej bezplatne - tzv. organic search) Použijú sa priebežne všetky White hat SEO techniky, dokým sa nedocieli požadovaný výsledok.

Časovo sa môže prejaviť výsledok aj do troch až štyroch mesiacov, ale za určitých okolnosti (spomínané v minulom bode) až šesť, sedem mesiacov.

SEO optimalizácia

Cenník SEO optimalizácie

Ide o úkon trvajúci po dobu 6 mesiacov a v priemere sa odrobí na plnej kompletnej optimalizácii, dokým sa získa požadovaný výsledok, viac než 200 človekohodín. V prípade ak sa objednávka dohodne na konkrétny počet kľúčových slovných spojení a sa v rámci dohodnutých človekohodín nepodarí všetky kľúčové slovné spojenia dostať na požadovanú úroveň, ďalšie náklady s optimalizáciou znáša naša spoločnosť po dobu kým zabezpečí kľúčové slovné spojenia na požadovanú úroveň. Cena za človeko hodinu je 49 EUR bez DPH.

Support po kompletnej optimalizácii je vo výške 990,- EUR bez DPH / rok. V rámci supportu sa vykonávajú a zaznamenávajú prípadné dodatočné zmeny v pozíciach a následne sa zavádzajú ďalšie techniky na udržanie pôvodnej pozície. Support nie je povinné objednať, ale odporúča sa aspoň 1. rok po optimalizácii.

Konkrétne príklady optimalizovanej stránky a dosiahnuté výsledky Vám môže obchodník preukázať a osobnom stretnutí.

Vprípade záujmu nás môžte kontaktovať na tel. kontakte: 02 4569 3827 alebo e-mailom: peter.balogh@negotiant.sk