Domov   Informácie o nás   Vedúce pozície   Naši Partneri   Voľné pozície   Kariéra   Kontakt  
 
 
 
 

Informácie o nás

Sme spoločnosť, profesionálne etablovaná v danej oblasti s tímom, ktorého prax je v danej oblasti viac ako 15 rokov. Zaoberáme sa vývojom informačných systémov a sieťových riešení.

Jedným z našich produktov je intranetová webová aplikácia, slúžiaca na zefektívnenie administračného chodu cieľovej klientskej spoločnosti. Pri návrhu systému sme sa snažili dbať o zvýšenie výkonu a produkcie jednotlivých zložiek spoločnosti, i vďaka moderným technologickým riešeniam, ktoré nám ponúka tento systém.

Tento produkt je určený predovšetkým pre stredne veľké a väčšie spoločnosti, pre ktoré vhodné zavedenie informačného riešenia zabezpečí rýchlu návratnosť investícií. Našim cieľom je dosiahnuť vyššiu konkurencie schopnosť, dynamickosť a flexibilitu pre klienta. Produkt Tictum okrem svojich predností v oblasti bezpečnosti ponúka i riešenia na redukciu pracovných stavov, zobrazenie aktuálnych neukončených pracovných úkonov, štatistických výstupov, archiváciu dát, atď.

Máme vyvinuté i moduly, ktorými by sme chceli osloviť i menšie firmy alebo spoločnosti. Sú to riešenia v oblasti realitnej a automobilovej činnosti. Bližšie informácie ohľadom jednotlivých riešení môžete získať po telefonickom rozhovore našimi pracovníkmi, alebo osobným vopred dohodnutým stretnutím.